Ovaj sadržaj Vam omogućava da doživite skok sa 24 metra visokog Starog mosta u Mostaru u virtualnoj realnosti, a čini ga i edukativni dio koji govori o historiji ovog UNESCO spomenika kulture.

Svi virtualni sadržaji dostupni su na VR headsetovima u posebno uređenom prostoru Muzeja. Virtual reality sadržaji rad su Udruženja za informatizaciju i digitalizaciju kulturne baštine DIGI.BA Sarajevo.