Stalna postavka je obnovljena 2013. godine i hronološki prati događaje koji se odnose na pripremu, početak i trajanje operacije.

Sastoji se od fotografija, dokumenata partizanske, italijanske, njemačke, ustaške i četničke provenijencije, trodimenzionalnih predmeta, oružja, maketa, zastava te umjetničkih djela. Podjeljena je u pet tema od kojih je posebno značajna ona koja obrađuje partizanske bolnice tokom trajanja operacije.

a.jpg b.jpg c.jpg

f.jpg g.jpg h.jpg

i.jpg j.jpg k.jpg

l.jpg m.jpg n.jpg

o.jpg p.jpg r.jpg

z.jpg